Освітні програми, що реалізуються в закладі освіти

Зміст освітньої роботи з дітьми дошкільного віку має відповідати основним вимогам та концептуальним засадам Базового компонента дошкільної освіти (2012 року) — оволодіння змістом дошкільної освіти впродовж всього періоду дошкільного дитинства, визнання цінності кожної вікової сходинки в особистісному розвитку при повній реалізації дитиною своїх потенційних можливостей. Це Державний стандарт дошкільної освіти України, який реалізується програмами та навчально-методичним забезпеченнями, що затверджуються Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України. У ньому зведено норми і положення, що визначають державні вимоги до рівня освіченості, розвиненості та вихованості дитини 6 (7) років; сумарний кінцевий показник набутих компетенцій випускником дошкільного навчального закладу перед вступом його до школи. Базовий компонент дошкільної освіти України ґрунтується на основних положеннях Міжнародної конвенції ООН про права дитини, Законах України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», інших нормативних актах у галузі дитинства. Базовий компонент визначає зміст і структуру дошкільної освіти за його інваріантною і варіативною складовими. Інваріантна складова змісту дошкільної освіти формується на державному рівні і є обов’язковою для навчальних закладів різних типів і форм власності, що забезпечують реалізацію завдань дошкільної освіти. Інваріантну частину змісту дошкільної освіти систематизовано за освітніми лініями: «Особистість дитини», «Дитина в соціумі», «Дитина в природному довкіллі», «Дитина у світі культури», «Гра дитини», «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі», «Мовлення дитини».

/Files/images/statut/unnamed (1).jpg

Освітня програма для дітей від двох до семи років "Дитина " / Колектив авторів. - Київ, 2016.

Назва програми

Автор

Тип програми

Період дошкільного віку

Видання (збірник)

Ким та коли затверджена

1

Дитина. Освітня програма для дітей від 2 до 7 років

Бєлєнька Г.В., Богніч О.Л., Богданець-Білоскаленко Н.І.

Комплексна

Молодший-старший

Університет

Лист МОН України № 1/11-16163 від 09.11.2015

/Files/images/statut/-5-638.jpg

Кiлькiсть переглядiв: 91

Коментарi