/Files/images/statut/б 1.png

Нормативно-правові документи з питань запобігання, протидії домашньому насильству та булінгу

Постанова КМ України в «Про затвердження порядку взаємодії суб`єктів, що здійснюють заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству та насильству за ознакою статі» від 22.08.2018. №658

Наказ МОН України від 02.10.2018 № 1047 «Про затвердження Методичних рекомендації щодо виявлення, реагування на випадки домашнього насильства і взаємодії педагогічних працівників із іншими органами та службами»

Лист МОН України від 18.05.2018 № 1/11-5480 «Методичні рекомендації щодо запобігання та протидії насильству»

Лист МОН України від29.12.2018 № 1/9-790 «Щодо організації роботи у закладах освіти з питань запобігання і протидії домашньому насильству та булінгу»

Закон України від 18.12.2019 року№ 2657-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо протидії булінгу (цькуванню)»

Наказ Міністерства соціальної політики України, Міністерства внутрішніх справ України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров`я України від 19.08.2014 №564/836/945/577 «Про затвердження Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення»

Лист Міністерства освіти і науки України від 28.10.2014 № 1/9-557 «Методичні рекомендації щодо взаємодії педагогічних працівників у навчальних закладах та взаємодії з іншими органами і службами щодо захисту прав дітей»

/Files/images/bulng/16-1.jpg/Files/images/bulng/71027191_486604035257550_6975484392915337216_n.jpg
/Files/images/bulng/0100652j-9a2d-940x627.jpg/Files/images/bulng/500х600_7160012_булінг_280грн-min.png

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ ЗДОБУВАЧА ОСВІТИ

Закон України «Про дошкільну освіту» (зі змінами та доповненнями)

Стаття 27.Учасники освітнього процесу

Учасниками освітнього процесу у сфері дошкільної освіти є:

діти дошкільного віку, вихованці, учні;

педагогічні працівники: директори, заступники директора з навчально-виховної (виховної) роботи, вихователі-методисти, вихователі, старші вихователі, асистенти вихователів, вчителі (усіх спеціальностей), вчителі-дефектологи, вчителі-логопеди, практичні психологи, соціальні педагоги, інструктори з праці, інструктори з фізкультури, інструктори слухового кабінету, музичні керівники, керівники гуртків, студій, секцій, інших форм гурткової роботи та інші спеціалісти;

{Абзац третій статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

помічники вихователів та няні;

{Абзац четвертий статті 27 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

медичні працівники;

батьки або особи, які їх замінюють;

батьки-вихователі дитячих будинків сімейного типу;

асистенти дітей з особливими освітніми потребами;

{Статтю 27 доповнено новим абзацом згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

фізичні особи, які мають право здійснювати освітню діяльність у сфері дошкільної освіти.

{Абзац дев'ятий статті 27 в редакції Закону№ 2145-VIII від 05.09.2017}

Стаття 28.Права дитини у сфері дошкільної освіти

1. Права дитини у сфері дошкільної освіти визначені Конституцією України,Законом України "Про освіту", цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

2. Дитина має гарантоване державою право на:

безоплатну дошкільну освіту в державних і комунальних закладах дошкільної освіти;

безпечні та нешкідливі для здоров'я умови утримання, розвитку, виховання і навчання;

захист від будь-якої інформації, пропаганди та агітації, що завдає шкоди її здоров'ю, моральному та духовному розвитку;

безоплатне медичне обслуговування у закладах дошкільної освіти;

{Абзац п'ятий частини другої статті 28 із змінами, внесеними згідно із Законом№ 2145-VIII від 05.09.2017}

захист від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять здоров'ю дитини, а також від фізичного та психологічного насильства, приниження її гідності;

здоровий спосіб життя;

діти з особливими освітніми потребами, що зумовлені порушеннями інтелектуального розвитку та/або сенсорними та фізичними порушеннями, мають право на першочергове зарахування до закладів дошкільної освіти.

{Частину другу статті 28 доповнено абзацом восьмим згідно із Законом№ 2541-VIII від 06.09.2018}

Булінг в дитячому садку — міф чи реальність

Чи замислювалися ви, де беруть витоки комплекс жертви або потреба агресії стосовно інших. Мало хто з батьків знає про булінг чи стикається з цим явищем в дитячому садку. Чому і як дитина дошкільного віку стає жертвою булінгу?

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2625-bulng-v-zdo-mf-chi-realnst

Види булінгу в дитсадку Булінг (від англ. to bull — переслідувати) — свідома агресивна поведінка однієї дитини або групи дітей стосовно іншої.

Булінг у ДНЗ (ЗДО) може проявлятися як тиск: -психологічний - фізичний.

Часто діти застосовують і фізичний, і психологічний тиск на жертву. Наприклад, образи, приниження, ігнорування, непоступливість, погрози, побиття під час ігор.

Хто провокує булінг в дитсадку

Булінг серед дітей старшого дошкільного віку в ЗДО можуть спровокувати дорослі. Діти старшого дошкільного віку одразу сприймають ставлення авторитетних дорослих до інших і беруть це ставлення за зразок. Вони починають цькувати дитину чи дітей, якщо:

педагог або помічник вихователя:

– зневажливо ставиться до дитини, яка часто плаче або невпевнена в собі

– ігнорує скаргу дитини на те, що її образили однолітки

– глузує із зовнішнього вигляду дитини

– образливо висловлюється про дитину чи її батьків

– проявляє огиду щодо фізичної або фізіологічної особливостей дитини

батьки або члени сім’ї:

– б'ють та ображають дитину вдома

– принижують дитину у присутності інших дітей

– проявляють сліпу любов та виконують усі забаганки дитини

– ставляться до своєї дитини як до неповноцінної особистості, жаліють (неповна родина, дитина хвора або має відхилення в розвитку).

Усі діти потребують підтримки дорослих — батьків, вихователів, практичного психолога та соціального педагога. Саме вони мають допомогти дітям налагодити партнерські взаємини з однолітками у групі.

Як міняється поведінка дитини під час булінгу в ЗДО

Дитина-жертва булінгу поводиться незвично. Якщо раніше вона охоче відвідувала дитячий садок, то тепер така дитина:

вдома:

– не хоче одягатися вранці

– шукає собі будь-яку справу вдома, аби не йти до дитячого садка

– просить батьків забрати її із дитячого садка раніше

– плаче, вигадує хворобу або в неї дійсно підвищується температура тіла, починають боліти голова, живіт

– не контактує з однолітками у дворі

– грає наодинці в парку

в дитячому садку:

– не бере участь у сюжетно-рольових та рухливих іграх, спільній самостійній художній діяльності тощо

– усамітнюється при будь-якій нагоді

– часто губить свої іграшки або речі

– бруднить чи псує одяг – грає поламаними іграшками

– відмовляється на користь іншої дитини від головної ролі в театрілізації чи грі

– не має друзів у групі.

Джерело: https://www.pedrada.com.ua/article/2625-bulng-v-zdo-mf-chi-realnst

Алгоритм дій при виявленні випадків булінгу

1. Заява

2. Наказ про створення комісії

3. Протокол з рішенням

4. Заходи реагування

5. Надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили боулінг, стали його свідками або постраждалим від булінгу.

Інформування органів поліції, ССД.

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) у закладі освіти та відповідальність осіб, причетних до булінгу

1. Керівник закладу освіти має розглянути звернення.

2. Керівник закладу освіти створює комісію з розгляду випадків булінгу, яка з'ясовує обставини булінгу.

3. Якщо комісія визнала, що це був булінг, а не одноразовий конфлікт, то керівник закладу освіти повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції України та Службу у справах дітей.

4. Особи, які за результатами розслідування є причетними до булінгу, несуть відповідальність відповідно до частини другої статті 13 (вчинення правопорушень за статтею 1734 ) Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122)

План заходів щодо запобігання та протидії булінгу ЗДО №581


№ з/п

Назва заходу

Цільова

аудиторія

Термін

виконання

Відповідальний

І. Діагностичний етап та психологічний супровід

1

Створення бази інструментарію для діагностування рівня психоемоційної напруги, тривожності, агресивності в дитячому колективі

діти

вересень

Практичний психолог

2

Створення бази інструментарію для визначення психологічного мікроклімату, рівня конфліктності в педагогічному колективі

педагоги

вересень

Практичний психолог

3

Створення банку даних дітей «групи ризику»

діти

жовтень

Практичний психолог

4

Спостереження за міжособистісною поведінкою дітей

діти молодшого дошкільного віку

упродовж

року

Практичний психолог

вихователі

6

Спостереження за психологічним мікрокліматом в ДНЗ

педагоги, діти, батьки

упродовж

року

Практичний психолог

вихователі

7

Анкетування учасників освітнього процесу з питань обізнаності з поняттям булінгу

педагоги

батьки

грудень

Практичний психолог

8

Профілактично-просвітницька, корекційно-розвивальна робота

педагоги, діти, батьки

упродовж

року

Практичний психолог

ІІ. Інформаційно–профілактичні заходи

1

Вивчення законодавчих документів, практик протидії цькуванню

колектив

закладу

жовтень

Адміністрація ДНЗ

Практичний психолог

2

Проведення педагогічної години на тему «Протидія боулінгу в дитячому колективі»

педагоги

листопад

Вихователь-методист

3

Обговорення питання протидії боулінгу на батьківських зборах

батьки

лютий

Практичний психолог

вихователі

4

Розробка пам’ятки «Маркери булінгу»

педагоги

батьки

грудень

Практичний

психолог

5

Складання порад «Як допомогти дітям упоратися з боулінгом»

педагоги

січень

Практичний

психолог

6

Контроль стану попередження випадків боулінгу

колектив

закладу

щоквартально

Адміністрація ДНЗ

7

Круглий стіл «Безпечний дитсадок. Маски боулінгу»

педагоги

квітень

Вихователь-методист

практичний

психолог

ІІІ. Формування навичок дружніх стосунків здобувачів освіти

1

Проведення ранкових зустрічей з метою формування навичок дружніх стосунків

вихованці

закладу

упродовж

року

Вихователі, вуз. спеціалісти

2

Створення морально безпечного освітнього простору, формування позитивного мікроклімату та толерантної міжособистісної взаємодії в ході годин спілкування, занять, прогулянок та ігрової діяльності

вихованці

закладу

упродовж

року

Вихователі, вуз. спеціалісти

3

Робота відео залу. Перегляд мультфільмів відповідної спрямованості

вихованці

закладу

упродовж

року

Практичний психолог

вихователі

4

Проведення заходів в рамках Всеукраїнського тижня права «Стоп булінгу»

вихованці

закладу

листопад

Практичний психолог

вихователі

5

Проведення заходів в рамках тематичного тижня «Тиждень дитячих мрій та добрих справ»

вихованці

закладу

квітень

Практичний психолог

вихователі

IV. Робота з батьками

1

Консультації:

- «Протидія цькуванню в дитячому колективі»

- «Булінг від «А» до «Я»

- «Стоп насильству в сім’ї»

батьки

упродовж

року

Практичний психолог

2

Тренінг:

«Як навчити безпеці дітей в Інтернеті»

батьки

упродовж

року

Практичний психолог

3

Інформаційна робота через веб-сайт закладу

батьки

упродовж

року

Вихователь-методист

/Files/images/foto/1.jpg/Files/images/foto/2.jpg
/Files/images/foto/f41636db31324356bf86172d9061513e.jpg/Files/images/foto/1573218365.png
Кiлькiсть переглядiв: 341

Коментарi